Diskusijas & Uzstāšanās

DISKUSIJU VADĪŠANA

Diskusija ir iespēja apspriest jaunu ideju ieviešanu, ieraudzīt atšķirīgus skatu punktus un risinājumus, integrēt dažādus viedokļus un uzskatus, kā arī saprast iesaistīto attieksmi pret notiekošajiem procesiem.

No pieredzes zinu, ka veiksmīga diskusija ir atkarīga no cilvēku prasmes sadzirdēt, sarunāties un domāt līdzi. Tāpēc, vadot vai moderējot diskusijas, es esmu ieinteresēts sarunas virzītājs, atbalstot dalībniekus būt pašiem, ar savu pieredzi un uzskatiem, dodot vietu ikvienam un ļaujot diskusijai kļūt par patiesu sarunu.

PUBLISKĀS UZSTĀŠANĀS

Esot vairāk kā 30+ gadus izglītības jomā, semināri, konferences, publiskās uzstāšanās un runas ir nozīmīga manas profesionālās darbības daļa.

Visbiežāk mani aicina runāt par pieredzi un sadarbību, par mācīšanos un pārmaiņām un tēmām, kas rosina klausītājus domāt, iedziļināties savā pieredzē, dalīties un sadarboties, vienlaikus iedrošinot, ka dzīve ir par mācīšanos un mācīšanās ir prasme, ko varam attīstīt visa mūža garumā.

Uzstājos, vadu un moderēju arī tiešsaistē un virtuāli. Foruma ieraksts.